ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

ING. KATEŘINA RYTINOVÁ

SLUŽBY ZAHRADNÍHO ARCHITEKTA

Projektování soukromých zahrad

Nabízím vytvoření individuálního návrhu vegetačních úprav u rodinných domů. Zpracování studie, osazovacího plánu a 3D vizualizace.

Řešení veřejných prostranství

Vytvořím návrh na míru pro obce
a města podle vašich přání.

Zpracování dokumentů
k dotacím

Vyhledám vhodnou výzvu v rámci aktuálních dotačních programů a vyhotovím potřebné podklady (projekt, odborný posudek, administrace) pro podání žádosti.

Navrhování prvků územního systému ekologické stability

Zpracuji osazovací plány pro biocentra a biokoridory. Navrhnu ideální druhovou skladbu stromů a keřů.

Dendrologický průzkum

Vypracuji podrobný dendrologický průzkum dřevin v řešeném území včetně situačního výkresu.

Inventarizace dřevin, návrh kácení, podklady pro povolení
ke kácení, náhradní výsadba

Vytvořím podklady pro povolení ke kácení dřevin na místním úřadě. Zpracuji návrh na náhradní výsadbu
za kácené dřeviny.

Zahradní a krajinářská architektura, Ing. Kateřina Rytinová, Okružní 1110, 500 03 Hradec Králové, +420 728 903 680
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!