ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA

První setkání

Po domluvení termínu osobní schůzky se sejdeme na místě, které bude cílem návrhu. Promluvíme si o Vašich přáních a požadavcích. Představím Vám jednotlivé etapy projektu. Uvítám jakékoliv podklady (projekt domu, situační výkresy k umístění stavby, popřípadě jiné okótované výkresy).


Objednání projektu a cenová nabídka

Cena projektu se určuje podle náročnosti Vašich požadavků a podle terénního průzkumu (složitost terénu a rozloha zahrady). Objednání projektu je závazné až po odsouhlasení cenové nabídky.

Po vzájemném odsouhlasení cenové nabídky pro Vás připravím smlouvu o dílo, která stanovuje rozsah prací na samotném návrhu.

Pro projekty soukromých zahrad vyžaduji zálohu 50% z celkové ceny projektu.


Projekční práce

1.  Řešený prostor si zaměřím a zakreslím si stávající prvky daného místa.

2. Studie, nebo-li koncept daného prostoru. Půdorysná studie řeší základní uspořádání, prostorové a funkční rozdělení zájmového území. Navrhnu umístění jednotlivých prvků, jako jsou linie záhonů, zpevněné plochy, trávník, výsadby, místa k relaxaci, vodní prvky. Rozdělím prostor do několika oblastí s různorodými funkcemi (reprezentativní část, užitková část, odpočinková část, herní část).

3. Zapracuji Vaše připomínky ke konceptu zahrady a po vzájemné shodě začnu řešit další etapy plánování.

4. Prováděcí projekt obsahuje osazovací plán s umístěním jednotlivých rostlin. V grafické kompozici budou zaneseny konkrétní druhy rostlin a jejich skladby. Samozřejmostí bude vytvoření tabulkového přehledu s počtem všech rostlin. Prováděcí projekt může řešit i případné osvětlení. Součástí je vytyčovací výkres (s okótováním jednotlivých prvků) a výkaz výměr, který bude sloužit jako podklad pro realizační firmu.

5. Pro názornější představu, jak bude návrh vypadat za několik let, mohu sestavit 3D vizualizaci.


Předání projektu a platba

Po předání všech objednaných částí hotového projektu následuje zaplacení zbývajících 50% z celkové ceny projektu.


Po odevzdání projektu

Po odevzdání projektu mohu případně oslovit místní zahradnickou firmu a samotnou realizaci budu koordinovat jako autorský dozor. Pro jednotlivé stavební prvky dokážu zajistit specializovanou dodavatelskou firmu. Mohu dodat navržené trvalky, keře a vzrostlé stromy. Případně rozmístím a zasadím rostliny dle projektu.

Objednejte si moje služby

Vyplňte všechny potřebné údaje a já se Vám ozvu co nejdříve zpět.

Zahradní a krajinářská architektura, Ing. Kateřina Rytinová, Okružní 1110, 500 03 Hradec Králové, +420 728 903 680
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!